Persondatapolitik

Hos Ekspres Vikar ønsker vi, at du altid har tillid til os.

Når du udleverer personlige oplysninger til os, er det vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Hvem er ansvarlig for dine data

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Ekspres Vikar ApS
Rødovrevej 155, 1. sal
2610 Rødovre
CVR nr. 29211019

Hvilke oplysninger behandler vi

Ekspres Vikar indsamler kun oplysninger som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysninger efter gældende lov og vejledninger. Hvilke oplysninger der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til.

Vi kan behandle personoplysninger indenfor følgende kategorier:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Foto
 • Curriculum vitae (CV) og andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vores vurderingen, f.eks. oplysninger om uddannelse, arbejdserfaring, praktik og sprogkundskaber, referencer og certifikater
 • Betalingsoplysninger (Løn kontonummer)
 • Arbejds- og lønoplysninger (Lønafregning)
 • Biometriskeoplysninger (Fingerscansystem)
 • Helbredsoplysninger
 • Fagforening (A-kasse)
 • Oplysninger om strafbare forhold (Straffeattest)
 • Oplysninger om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark / EU

Ekspres Vikar behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.

Hvordan indsamler vi data

De data vi behandler om dig, vil normalt være indsamlet direkte fra dig, enten fra mail / webformular, telefonisk kontakt / sms eller personligt fremmøde. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, eks. vores kunder, samarbejdspartnere og sociale medier som Facebook, samt hos det offentlige (Eksempelvis Skat).

Formål med behandling af dine data

Vi bruger dine oplysninger til at kunne tilbyde dig vikariater eller fast arbejde, samt give dig rådgivning om hvordan du fastholder dine jobmuligheder hos vores kunder, og til at holde dig orienteret om mulige vikariater og fast arbejde der passer til dine kompetencer.
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Dit udtrykkelige samtykke
 • Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i (vikariat), eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt (vikariat)
 • Behandlingen er nødvending for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Ekspres Vikar
 • Behandlingen er nødvendige for, at Ekspres Vikar eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, eksempelvis forbedring af teknologier, services og ydelser

Hvem kan vi dele dine data med

Ekspres Vikar kan dele oplysninger om dig med:

 • Vores kunder
 • Vores partnere og internt i koncernen / moder- & driftsselskab CarloVerde Gruppen
 • Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom GoogleAnalytics
 • Offentlige myndigheder (SKAT, kommuner, politiet mfl.), såfremt det er påkrævet i henhold til lov

Hvor lang tid gemmes dine data

Ekspres Vikar har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at vi løbende sletter oplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål, kan blive mødt med et krav eller har en lovmæssig pligt til at opbevare dem.

Ekspres Vikar sletteregler tager udgangspunkt i forældelseslovens absolutte forældelsesregler og i bogføringslovens opbevaringskrav.

Ekspres Vikar almindelige sletteregler er som følger:

 • Ansøgninger, indenfor en måned, og når evt. afslag er givet
 • Ansættelses- og personaledata, senest 5 år efter ansættelsesforholdets ophør, og når der ikke længere er et sagligt formål (Evt. faglige tvister / myndighedssager)
 • Lønoplysninger når der ikke længere er en lovmæssig pligt til at opbevare dem
 • Biometriskeoplysninger (Fingerscansystem), indenfor en måned efter ansættelsesforholdets ophør

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet

Hos Ekspres Vikar gør vi vores bedste for, at passe godt på dine personoplysninger.
Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion / sletning eller tab af oplysninger.

Behandling hos databehandlere

Ekspres Vikar kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere.

Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks og kontrol, som skal sikre, at dine personoplysninger kun bliver brugt til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Som del af instruksen stiller vi krav om, at disse databehandlere behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske- og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger
 • Du kan også kræve, at vi korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er ansat (vikar) hos Ekspres Vikar, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge evt. tvister / myndighedssager
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Ekspres Vikar i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Ekspres Vikar vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag

Alle forespørgsler skal ske ved at rette skriftlig henvendelse til Ekspres Vikar.

Hvis du mener at Ekspres Vikar behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for, at indgive en klage til Det Danske Datatilsyn.

Version maj 2018

Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål til persondatapolitik, så kan du tage kontakt til os. 

Bliv ringet op eller kontaktet