Opdateret den 13. januar 2021

Obs: Vil du ansøge om arbejde, beder vi dig om at sende ansøgninger her på hjemmesiden i stedet for at møde uanmeldt op på kontoret.

Vores tiltag for at mindske spredning af corona virus.

Kontoret er kun bemandet mellem kl. kl. 10:00 – 15:00 for aflevering af evt. varer. Vi arbejder nemlig virtuelt / hjemmefra. Derfor er vi på arbejde, men for at mindske smittefaren er vi derhjemme. Kontakt os telefonisk eller via mail.

Fokus fra Ekspres Vikars side er at bidrage til, at I som kunde kan fortsætte produktionen under hensyntagen til, at I samtidigt mindsker smitterisikoen hos Jeres medarbejdere.

Ekspres Vikar har informeret alle vores vikarer om hvilke forholdsregler, de skal tage for at undgå at sprede smitten yderligere.

Vi oplever, at flere af vores kunder, direkte eller indirekte, stiller os spørgsmålet om vores vikarer vil udgøre en øget smittefare?

Vi arbejder i tæt dialog, både skriftligt og mundtligt, med den enkelte vikar om hvilke symptomer vikaren skal være opmærksom på for ikke at udgøre en smittefare. Er vikaren ikke omfattet af nogle af de restriktioner, som sundhedsstyrelsen og udenrigsministeriet anviser, anser vi den pågældende vikar for at være forsvarlig at sende i arbejde, uden risiko for din virksomhed eller medarbejdere.

Vores vikarer møder fortsat på arbejde

Vi opfordrer derfor vores vikarer til at møde på arbejde og følge de regler og forskrifter, som vores kunder udsteder samtidigt med at vi henviser til vores interne regler for god opførsel i denne situation.

For at sikre, at vi kan servicere Jer bedst muligt indtil smittefaren er under kontrol, har vi etableret hjemmearbejdspladser for vores interne medarbejdere, samt etableret turnusordninger, som sikrer at Ekspres Vikars medarbejdere ikke er fysisk på arbejdet samtidigt.

Ligeledes vil samtaler med vikarer undtagelsesvis foregå online i stedet for fysisk på vores kontorer. Alle vikarinterview indeholder ligeledes spørgsmål som afdækker faren for at vikaren udgør en smitterisiko. (iht. offentlige myndigheders anvisninger)

Vi vil holde Jer løbende orienteret om vores tiltag for at mindske smitten, og vil tillade os at følge op på denne information, da vi ser det som vores fornemste opgave at bidrage til, at vores kunder fortsat kan holde hjulene i gang på en sikker måde.

Kontakt os hvis I har selv det mindste spørgsmål

Information til vores vikarer

English or other language than danish?
Go to the website  coronadenmark.dk from “Information from the Danish authorities on the Corona virus/Covid-19 situation in Denmark”

Ekspres Vikar beder dig om at læse denne vigtige information og efterleve instrukserne, så vi sammen kan reducere smitterisikoen af Corona virus.

Situationen i forhold til udbredelse af Corona virus og risikoen for smitte udvikler sig hele tiden. Ekspres Vikar følger situationen nøje og vil bestræbe os på løbende at holde et højt informationsniveau.

Hvad kan du selv gøre?

Bliv testet 1 gang ugentligt på testcenter (PCR-test)
Du skal altid sikre dig at efterleve følgende råd fra Sundhedsstyrelsen:

  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • God håndhygiejne, primært håndvask – evt. håndsprit, hvis hænderne er rene og tørre
  • Har du symptomer, så bliv hjemme
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og / eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde – alternativt i albuebøjningen

Hvis du er omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefalinger eller er i tvivl, om du skal komme på arbejde, skal du kontakte os pr. telefon 70251517 eller vagttelefonen 50502527 og undlade at møde op, indtil vi har aftalt nærmere. Det gælder f.eks. hvis:

  • du føler dig syg og er i tvivl om du skal tage på arbejde
  • et medlem af din husstand bliver smittet
  • du eller et medlem af din familie har opholdt sig i et farligt område.
  • Følg vores kunders instrukser
  • Hvis der gælder særlige instrukser hos de kunder du arbejder for igennem Ekspres Vikar, er det vigtigt at du sætter dig ind i kundens instrukser og følger dem. Hvis kravene rækker ud over det, du opfatter som muligt, skal du kontakte Ekspres Vikar straks, så vi kan hjælpe med at afklare situationen.

Myndighedernes vejledning om Corona virus

hjemmesiden www.coronasmitte.dk kan du finde de danske myndigheders svar på spørgsmål om alt, der vedrører COVID-19, herunder information om farlige områder, hvordan du forebygger smitte, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg osv.

Det er vores fælles pligt og ansvar at beskytte os selv og hinanden mod smittefaren.

Tak for opmærksomheden og fortsat god arbejdslyst.

Bliv ringet op eller kontaktet